Halmstads Föreläsningsförening
Styrelse 2023

HF styrelse 2024

Susanne Jedhagen

ordf

Curt Andersson

v ordf

Eva Agrell

sekr

Göran Lindh

kassör

Valberedning

Lars Kristén

ledamot

Susanne Svensson

v sekr

   Bengt-Åke Helleklev


   Christina Lundqvist

Astrid Carlson

kommunikatör

Helena Andin Wickström

suppleant