Halmstads Föreläsningsförening
HistorikEn förening med anor
            Att lyssna till det talade ordet och ha möjlighet att bemöta och ifrågasätta det på plats 


                                   

1890  Halmstads Föreläsningsförening bildas den 26 januari 1890 med målet att bidra till ökad fortbildning. Intresset är stort och till                den första föreläsningen på Källegatan kommer 300 personer. Inträdet är 10 öre.

 

1900  Föreningen flyttar till den nybyggda Immanuelskyrkan på Strandgatan som innehåller stadens största lokal.                                            Antalet föreläsningar ökar till 40 över året.

 

1914  Första världskriget - verksamheten fortsätter som tidigare med ett 30-tal föreläsningar. Nu börjar även kvinnliga föreläsare                    anlitas.

 

1922  Föreningen flyttar föreläsningarna till Folkets Hus på Fredrik Ströms gata.

 

1939-1945  Under andra världskriget anordnas ett 20-tal föreläsningar per år. Många handlar om bakgrunden till kriget samt krigs-                händelserna.


1950- och 60-talet  Föreningen är mycket aktiv med ett ökat antal föreläsningar, som nu hålls på Halmstads Teater.

 

1974  Verksamheten upphör p g a sviktande publikunderlag.

 

1993  Nystart för föreningen som mottar kommunens pris Kulturlaxen, Sedan dess har mer än 250 offentliga föreläsningar med vitt                skilt innehåll anordnats.


2009  Man återgår till Immanuelskyrkan. Förnyelse av arbetsformerna genom samarbete med andra föreningar.

 

2015  Föreningen firar 125-årsjubileum med invigning av kulturnämndens ordförande Sven Palmkvist och föreläsning av rektor                      Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad, över ämnet "Bildning och utbildning i ett historiskt perspektiv".

          Film om föreningen visas.

2020  Man inleder på hösten en ny era med digitala föreläsningar så länge pandemirestriktionerna gäller.


2023  Man har återgått till offentliga föreläsningar som är välbesökta. Föreningen deltar 2022 i kommunens satsning på aktivitets-                  check för äldre. Som tidigare är priset sänkt för studerande.


          KÄLLA

          Eva Agrell, Hans Bengtsson och Anders Hammarsten 

          Halmstads Föreläsningsförening 125 år - en förening med anor

          Gamla Halmstads årsbok 2015