Kontakt


Mott.

     Avs.

Har du frågor, förslag på föreläsare och ämnen eller andra synpunkter? Du kanske helt enkelt vill säga något berömmande?

Du är välkommen med vad du har på hjärtat!


 
 
 
 

Mott:styrelsen@halmstadsforelasningsforening.se

Avs: Namn och e-postadress