Historik


Nedslag i föreningens 126-åriga historia


1890 - Halmstads Föreläsningsförening bildas den 26 januari. Den första föreläsningen hålls den 3 februari av adjunkt Fredrik Bökman, en lokalt känd och uppskattad föreläsare. Ämnet var "Människans nervsystem och sinnesorgan" och 300 personer kom till Källegatan för att lyssna.


1900 - Föreningen flyttar till den nybyggda Immanuelskyrkan på Strandgatan som innehöll stadens största lokal.


1903 - Anslaget från Halmstads stadsfullmäktige ökade till 800 kr per år. Antalet föreläsningar kunde nu utökas från 25 till 40 och på den vägen fortsatte verksamheten under flera decennier.


Första världskriget - Verksamheten fortsatte i stort sett som tidigare med ett 30-tal föreläsningar varje år. Dessa berörde inte det pågående kriget, utan hade i stället en mer historisk anknytning. Vid denna tid började även kvinnliga förläsare att anlitas.


1922 - Föreningen flyttade föreläsningarna till Folkets Hus på Fredrik Ströms gata.


Andra världskriget - Ett 20-tal föreläsningar per år genomfördes, varav många handlade om bakgrunden till kriget men också de pågående krigshändelserna behandlades.


1950-talet - Föreläsningsverksamheten fortsatte i ungefär samma omfattning men hade nu en mer socialpsykologisk och filosofisk karaktär.


1960-talet - Föreningen var fortfarande mycket aktiv. Varje år anordnades ett 20-tal förläsningar. Allt fler kvinnliga föreläsare började engageras.


1974 - Föreningen lades ned.


1993 - Nystart för föreningen som sedan dess anordnat mer än 200 offentliga föreläsningar inom vitt skilda områden. Ambitionen är att täcka in så gott som hela spektrat av ämnen, belysa samhällets och människans utveckling förr och nu, ge den historiska bakgrunden samtidigt som dagens frågor lyfts fram. En jämn fördelning mellan könen eftersträvas också både vad gäller ämnen och föreläsare. Ämnesinnehållet har kunnat berikas och vidgas genom samarbete med andra aktörer, ex Halmstads Kammarmusikförening och Filosofiska rummet,SR, då för övrigt programmet sändes i P1.


Under ett antal år skapades även på begäran av Kulturförvaltningen i Halmstad föreläsningar i kommunens ytterområden.


2015 - Föreningen firade sina 125 år den 21 mars med en föreläsning av rektor Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad, visning av den för ändamålet gjorda filmen om föreningen samt vårsupé för inbjudna och övriga intresserade.


Det är styrelsens förhoppning att föreningen fortsätter att utvecklas positivt och att vår publik omfattar alla åldrar.


Att lyssna till det talade ordet och ha möjlighet att bemöta och ifrågasätta det på plats är svårslaget i vår digitala värld!KÄLLA

Eva Agrell, Hans Bengtsson och Anders Hammarsten, Halmstads Föreläsningsförening 125 år - en förening med anor.

Gamla Halmstads årsbok 2015.